Dom i wnętrza

Zasady montażu czerpni i wyrzutni powietrza

Zasady montażu czerpni i wyrzutni powietrza

Prawidłowe umiejscowienie czerpni i wyrzutni powietrza jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego działania systemu wentylacji mechanicznej. Te elementy odpowiadają za pobieranie świeżego powietrza oraz usuwanie zużytego powietrza z budynku. W artykule skupimy się na odpowiedzi na pytanie: jaka odległość czerpni od wyrzutni powinna być zachowana?

Minimalna odległość między czerpnią a wyrzutnią

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, minimalna odległość między czerpnią a wyrzutnią powietrza wynosi 1,5 metra, jeśli są one umieszczone na tej samej ścianie budynku. Taka odległość zapobiega recyrkulacji powietrza, czyli zasysaniu zużytego powietrza z powrotem do systemu, co mogłoby obniżyć jakość powietrza wewnątrz budynku oraz zmniejszyć efektywność wentylacji.

W przypadku wyrzutni dachowych należy zachować odległość co najmniej 3 metrów od krawędzi dachu oraz najbliższej krawędzi okna w połaci dachu lub ścianie ponad dachem. Taka lokalizacja minimalizuje ryzyko cofania się spalin do wnętrza budynku przez okna.

Lokalizacja czerpni powietrza

Czerpnie powietrza powinny być umieszczone w miejscach, które gwarantują dostęp do czystego powietrza. Należy je lokować co najmniej 8 metrów od ulic, parkingów, miejsc gromadzenia odpadów, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczeń. Zapewnia to pobieranie możliwie najczystszego powietrza, co jest kluczowe dla efektywności systemu wentylacyjnego.

Dolna krawędź otworu wlotowego czerpni powinna znajdować się co najmniej 2 metry nad poziomem terenu, a przy montażu na dachu – co najmniej 0,4 metra powyżej powierzchni dachu. Taka wysokość montażu chroni czerpnie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się bliżej gruntu.

Zblokowane urządzenia wentylacyjne

W przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, które łączą funkcję czerpni i wyrzutni w jednym elemencie, odległości te mogą być mniejsze. Warunkiem jest jednak zapewnienie skutecznego rozdziału strumienia powietrza świeżego od wywiewanego. Takie rozwiązania są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie nie ma możliwości zachowania standardowych odległości, ale nie mogą być stosowane, gdy powietrze wywiewane zawiera szkodliwe zanieczyszczenia.

Przestrzeganie zasad dotyczących minimalnej odległości między czerpnią a wyrzutnią powietrza jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego działania systemu wentylacyjnego. Prawidłowe umiejscowienie tych elementów minimalizuje ryzyko recyrkulacji powietrza oraz zanieczyszczenia powietrza nawiewanego. Dzięki temu system wentylacyjny może działać efektywnie, poprawiając jakość powietrza wewnątrz budynku i komfort jego użytkowników.