Imperium Ducha to samo-organizująca się grupa osób posiadających zdolność wydawniczo-wystawienniczą,  wytrwarzamy przedmioty oraz sytuacje materialne i duchowe.
Prowadzimy zróżnicowaną działalność kulturotwórczą. Stale współpracujemy z „Notesem na 6 tygodni”. Nie cyklicznie publikujemy  też ” Wode z ducha”.

We wrześniu 2019 przeprowadziliśmy zbrojną rezydencję na terenie osiedla Jazdów. Rezultatem była wystawa Duch Zarośli oraz tom pierwszy „Chwastocenu. Chwast z nami pozostał i aktualnie dokonujemy wielu wariacji na jego temat.

Ola Korzelska

Łukasz Podgórni

Piotr Puldzian Płucienniczak