CHWASTOCEN TOM 1

Podejście chwastocenu (rozpoczęcie nazwanej tak epoki w dziejach świata) z pewnością wydarzy się. W wyrwach wypatrujemy wskaźników jego nadejścia. Ruch pod-chodzenia (raczej niż groźnego nad-chodzenia) jest pełzającą koniecznością.

Podejście chwastocenu to również pewna metoda. Oko poszukujące chwastów skierowane jest w dół, w ziemię, w klepisko. Patrzymy na ścieżkę, kiedy nie chcemy w coś wdepnąć. Chwast jest tymczasowo zorganizowanym stosunkiem między teraźniejszością a entropią. Przyszłością osoborzeczy (przed ich śmiercią) jest zachwaszczenie. Podejście chwastocenu przywiązuje wagę do zjawisk takich jak rozkład, narastanie, entropia, rozpuszczanie, zarastanie i podobnych. Punkt skupienia uważności: tymczasowość w perspektywie anihilacji.

Chwastocenem nazywamy epokę po człowieku i właściwą jej wrażliwość. Chwastom obojętna jest nazwa i umiejscowienie w czasie. Katastrofa klimatyczna nie dotyczy ich. Chwastowa bioróżnorodność zwycięża wszystko. Miejsca, które opuszczą ludzie i ich niewolnicy, zostaną szybko zasiedlone choćby miało to zająć dziesięć milionów lat. Chwast jest zwieńczeniem (znanego nam) stworzenia.


ZAMÓW TĘ RZECZ NA ALLEGRO


PREMIERA BYŁA WARSZAWSKA WE DNIU 29.09.2019 PRZY OPUSZCZONYM BUDYNKU PRZY UL. JAZDÓW 8A I BYŁO FAJNIE


Łukasz Podgórni, Piotr Puldzian Płucienniczak, Aleksandra Korzelska, Bartek Jurek
CHWASTOCEN TOM 1
Druga publikacja Imperium Ducha
Warszawa 2019
ISBN 978-83-954181-1-2
Nakład(ł): 100 egzów
Projekt: Aleksandra Korzelska, Łukasz Podgórni