NINIEJSZA STRONA dokumentuje dokonania Imperium Ducha poczynione w ramach rezydencji w Otwartym Uniwersytecie Jazdów we wrześniu 2019 roku. Przygotowałyśmy audioprzewodnik po Jazdowie, wystawę (Duch Zarośli) oraz dwie publikacje: "Chwastozin" oraz "Chwastocen, tom I". Poważnie opracowałyśmy nadchodzący #CHWASTOCEN (patrz niżej).

W pracach nad rezydencją brały udział (od lewej): Bartek Jurek, Piotr Puldzian Płucienniczak, Aleksandra Korzelska i Łukasz Podgórni.

PODEJŚCIE CHWASTOCENU

Podejście chwastocenu (rozpoczęcie nazwanej tak epoki w dziejach świata) z pewnością wydarzy się. W wyrwach wypatrujemy wskaźników jego nadejścia. Ruch pod-chodzenia (raczej niż groźnego nad-chodzenia) jest pełzającą koniecznością.

Podejście chwastocenu to również pewna metoda. Oko poszukujące chwastów skierowane jest w dół, w ziemię, w klepisko. Patrzymy na ścieżkę, kiedy nie chcemy w coś wdepnąć. Chwast jest tymczasowo zorganizowanym stosunkiem między teraźniejszością a entropią. Przyszłością osoborzeczy (przed ich śmiercią) jest zachwaszczenie. Podejście chwastocenu przywiązuje wagę do zjawisk takich jak rozkład, narastanie, entropia, rozpuszczanie, zarastanie i podobnych. Punkt skupienia uważności: tymczasowość w perspektywie anihilacji.

Chwastocenem nazywamy epokę po człowieku i właściwą jej wrażliwość. Chwastom obojętna jest nazwa i umiejscowienie w czasie. Katastrofa klimatyczna nie dotyczy ich. Chwastowa bioróżnorodność zwycięża wszystko. Miejsca, które opuszczą ludzie i ich niewolnicy, zostaną szybko zasiedlone choćby miało to zająć dziesięć milionów lat. Chwast jest zwieńczeniem (znanego nam) stworzenia.

KAPITAŁOCEN oraz KULTURA EKSTRAKCJI

Odróżniamy ruch kapitałocenu i ruch chwastocenu.

Dominujący ruch kapitałocenu: pulsowanie góra-dół, prąd zmienny, tryskająca wieża naftowa, przemysłowe ruchanie, uderzenie prasy albo młota, stukanie w klawisze, wyciąganie czegoś, np. wiadra ze studni, wyrywanie rośliny bądź grzyba z podłoża. Ruch kapitałocenu jest „napędzany”, jest „ku czemuś” (ktoś wyciąga dłoń po coś).

Podporządkowany (przejściowo) ruch chwastocenu: nierytmiczne plenienie się i kłączenie, zdychanie, drzemka, glut wtapiający się w podłoże pod wpływem temperatury, przesunięcia roztoczy, drgawki pierwotniaków. Zwierzęta, które się „lenią”, rozpylają swoje włosy albo skórę jako zarodniki przyszłych osoborzeczy. Ruch chwastocenu jest „samoistny” albo „od niechcenia” (po nic).

Kultura (w rodzaju: suma wytworów ludzkich) ektrakcji bazuje na „taniej, a posiadającej wartość” naturze. Wydobycie rzeczy (z ziemi, z człowieka, z rośliny, ze wszystkich osoborzeczy) jest tańsze niż wydobyta rzecz. Z tej właśnie różnicy wartości wyrasta kapitał. Kapitał wyrasta ze wyrwy między tym co jest, a tym co będzie (podobnie jak jego wróg, któremu kibicujemy).

Opisanie kapitałowego świata jest jego oceną (oceną wartości, wyceną, wystawieniem oceny), zatem nie może być opisania świata, a jedynie jego ocenienie (kapitałocenienie). Myśli się dużo o krótkoterminowym potencjale osoborzeczy („teraz” jest określone poprzez „wkrótce”, ale nie „za długo”, np. młoda osoba ma potencjał, ale musi go realizować „zaraz po szkole”).

OGRODNICTWO LUDZI

Stosunek do chwastu odzwierciedla stosunek do innych osoborzeczy. Z dużą pewnością ogrodnik obawiał się gniewu swoich rodziców. Krzywda rozpoczyna się wraz z przyswojeniem lekcji, że osoborzeczy należy przycinać (w przypadku osoborzeczy mobilnych przycięciem jest nałożenie smyczy).

Uwaga: kultura ekstrakcji dokonuje podziału osoborzeczy! Dobrze tego unikać.

Człowiek pastewny – daje z siebie wydobyć potencjał i wartość.
Człowiek chwastewny – krnąbrny, nie wywiązuje się z obowiązków.

POZYTYWNA WARTOŚĆ UJEMNA

Kultura (w rodzaju: kolonia bakterii) chwastocenu przenosi się przez obiekty nie posiadające wartości w swojej własnej skali. W ocenie kultury ekstrakcji mają one wartość ujemną, obniżają wartość wydobycia, spowalniają kapitał. Chwast: kruszy chodnik. Woda: zalewa kopalnię. Szerszeń: utrudnia operację. Pluskwa: gryzie policjanta. Chwast dowartościowuje świat (na swój sposób), albo „zwiększa koszt” świata.

Mieszkańcy graffitują mury swojej dzielnicy, żeby obniżyć ceny czynszów. Sadzi się specyficzne rośliny albo nie wycina pokrzyw. Kącik żula to widoczny z satelity znak antywartości okolicy. Organizuje się marsze („gromadzi się ciżbę”), by spowolnić kapitał. Ulewne deszcze i powodzie albo po prostu brzydka pogoda, lawiny śniegu bądź błota, uderzenia pioruna, szybko ewoluujące wirusy, nowotwory oraz inne wspaniałe chwasty.

Żul jest antytezą dewelopera.
Kultura żulerska, kultura chwasta.

Wartość ujemna chwastocenu to pozytywny brak albo pozytywna wyrwa. Przestrzeń, która jest „bez wartości”, jest pełna. Miejsce „opustoszałe” jest plenne, a miejsce „porzucone” przygarnięte przez zastępy osoborzeczy. Pozostałości kapitałocenu (kości zwierząt hodowlanych, asfaltowe sieci, plastikowe i radioaktywne odpady) odłożą się w zarys nowej epoki.

CHWASTOCEN, faza (niedo)rozwinięta

Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego „Bełchatów”, która zasila ogromnego emitenta ciepła, leży na terenie gminy „Kleszczów”. W wyniku ocieplenia klimatu zima nie przetrzebia kleszczy i zagarniają one nowe terytoria. Borelioza jest pierwszą chorobą klimatyczną, a kleszcz jest mobilnym chwastem. Morał z tej historii jest następujący: chwast wyrasta z tej samej wyrwy kopalni, co kapitał, ale ma zwrot ujemny (z dołu – ku słońcu, raczej niż z góry – ku zasobom).

Chwastocen jest przyszłością bardziej przekonująca niż nerwowe trwanie kapitałocenu, bo jego zwalenie się jest konieczne; jest przyszłością łatwiej osiągalną niż chthulhucen, bo chwasty poruszają się drżeniem najmniejszego oporu. Pająk leśny posiada rozwinięte instrumenty mobilności i obycia w świecie. Bylina radzi sobie jakkolwiek, raczej poprzez dobroduszność przypadku niż świadome wykroczenia ku posiłkom. Przyszłe środowisko będzie zachwaszczone, pozbawione punktów odniesienia innych niż porośnięte wyrwy (albo wydmy).

Antropocenu nie było i raczej już nie będzie. Spędzajmy czas ze swoimi następcami i dziećmi: rakiem, chwastem, porostem.

Sytuacja 1: Dożynanie chwastozina (14.09.19)

Sytuacja 2: Oprowadzanie po krzakach (28.09.19)

Sytuacja 3: Duch Zarośli (wystawa) (28.09.19)

Sytuacja 4: Chwastocen, tom I (premiera) (28.09.19)

Więcej dokumentacji znajdziesz na naszym facebooku

Projekt współfinansowany był ze środków budżetu Partycypacyjnego m.st Warszawy w ramach Otwartego Uniwersytetu Jazdów.

Do zobaczenia